Poradnik

ołtarzyk

W sytuacji, gdy osoba bliska umiera w domu, należy:

 1. Wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Zadzwonić do Usług Pogrzebowych "Ozyrys", aby zgłosić przewóz - Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 660 634 053 lub (58) 678 29 78
 2. Niezwłocznie udać się (posiadając kartę zgonu wystawioną przez lekarza) do Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Przybyć do biura Usług Pogrzebowych "Ozyrys" ( Wejherowo ul. Dr. A.Jagalskiego 2/1 lub Luzino ul.Piaskowa 11a) w celu ustalenia przebiegu ceremonii pogrzebowej.

W sytuacji, gdy osoba bliska umiera w szpitalu, należy:

 1. Odebrać ze szpitala kartę zgonu. Zadzwonić do Usług Pogrzebowych "Ozyrys", aby zgłosić przewóz - Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 660 634 053 lub (58) 678 29 78
 2. Niezwłocznie udać się (posiadając kartę zgonu wystawioną przez lekarza) do Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Przybyć do biura Usług Pogrzebowych "Ozyrys" ( Wejherowo ul. Dr. A.Jagalskiego 2/1 lub Luzino ul.Piaskowa 11a) w celu ustalenia przebiegu ceremonii pogrzebowej.

Dokumenty niezbędne przy załatwianiu pogrzebu w zakładzie pogrzebowym:

 1. Karta zgonu, wypisana przez lekarza
 2. Akt zgonu
 3. Dowód osoby zmarłej i osoby załatwiającej uroczystość pogrzebową.
 4. Akt urodzenia lub akt małżeństwa osoby załatwiającej formalności zawierającym noszone nazwisko i potwierdzającym pokrewieństwo do osoby zmarłej.
 5. Ostatni odcinek renty lub emerytury / legitymacja emeryta, rencisty
 6. Jeśli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury dodatkowo należy posiadać pisemne zezwolenie danego organu na pochowanie.

Zasiłek pogrzebowy:

Każdej osobie ubezpieczonej przysługuje w razie śmierci. Jego kwota wynosi 4000 zł. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie bądź instytucji , która pokryła koszty pogrzebu.