Organizacja pogrzebów bezgotówkowych Wejherowo

trumna

Zajmujemy się organizacją pogrzebów bezgotówkowych w Wejherowie. Tego rodzaju pogrzeby polegają na opłaceniu kosztów pogrzebów za pomocą zasiłku pogrzebowego, który wypłacany jest przez ZUS. Bliscy zmarłego mogą ubiegać się o otrzymanie takiego zasiłku. Rozliczenie z zakładem pogrzebowym opiera się na wykonaniu przez ZUS przelewu w wysokości zapomogi na konto zakładu pogrzebowego.

Posiadając podpisane przez klientów oświadczenie, możemy wyręczyć ich w czynnościach związanych z otrzymaniem zasiłku. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w załatwieniu wszelkich formalności. Wszystko po to, aby bliscy zmarłego mogli poświęcić ten czas na żałobę i wsparcie.

 

Kto się może ubiegać o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom, które poniosły koszty związane z pogrzebem osoby zmarłej. Może to być małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo lub inne osoby bliskie zmarłemu. W przypadku braku takich osób, zasiłek może być przyznany innym osobom, które faktycznie poniosły koszty pogrzebu. 

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, osoba ubiegająca się o zasiłek musi udowodnić, że poniosła koszty związane z pogrzebem. Może to być na przykład faktura wystawiona przez zakład pogrzebowy. Po drugie, zasiłek przysługuje tylko wtedy, gdy zmarły był ubezpieczony w ZUS lub KRUS. W przypadku osób nieubezpieczonych, zasiłek może być przyznany jedynie w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o niego jest ubezpieczona.

Oferta Ozyrys obejmuje:

 • Całodobowy przewóz osób zmarłych
 • Reprezentowanie Państwa w urzędach i cmentarzach
 • Międzynarodowy transport zwłok
 • Szeroki wybór trumien, urn oraz odzieży dla zmarłych
 • Kremacje, ekshumacje zwłok
 • Oprawa muzyczna pogrzebu
 • Nekrologi oraz pamiątkowe obrazki uczestnictwa w pochówku
 • Usługi kamieniarskie
 • Transport dla uczestników pogrzebu (autobus, bus, limuzyna)
 • Wykop miejsca pochówku
 • Kompozycję z kwiatów: wieńce, wiązanki
 • Organizacja pogrzebów bezgotówkowych w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS, KRUS, MSWiA oraz Wojskowe Biuro Emerytalno Rentalne.